1) De Kappers Special wordt pas gedrukt en verspreid bij een totale minimale oplage van 20.000 adressen. Deze oplage wordt behaald door de aanvragen van verschillende kapsalons bij elkaar op te tellen. Mocht dit minimale aantal niet behaald worden, dan krijgen de deelnemers die al betaald hebben binnen 3 werkdagen het volledige bedrag teruggestort op hun rekening.
2) RFTS Concepts behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden, een aanvraag van een kapsalon of kapper te weigeren. 
3) Zonder schriftelijke bevestiging kan er geen aanspraak gemaakt worden op deelname aan de kappers special of een bepaald postcodegebied 
4) Het daadwerkelijk drukken en verspreiden van de Kappers Special van een deelnemer wordt pas uitgevoerd na goedkeuring van de proeven en betaling van 50% van het totaal bedrag inclusief BTW. Mochten de goedkeuring van de drukproef of de 50% aanbetaling niet voor de gestelde deadline zijn gebeurd dan wordt de de betreffende deelnemer niet meegenomen in de verspreiding.
5) Voor elk postcode gebied geldt, dat degene die het eerst dit gebied heeft gereserveerd en de aanbetaling heeft gedaan, recht heeft op de verspreiding van de Kappers Special in kwestie.  
6) Bij bestellingen van minder dan 1000 stuks wordt €50,- aan opstartkosten in rekening gebracht.
7) De Kappers Special wordt aan de hand van het postcode gebied in een gesealde bundel met ander folders of los verspreid.Hier kunnen geen rechten aan worden verleend.
8) De Kappers Special heeft het formaat 17cm x 32 cm en wordt in full color gedrukt op 300grams papier.
9) RFTS Concetps kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade direct of indirect aan de hand van het drukken of verspreiden van de Kappers Special.

Verder zijn op onze Kappers Special de algemene voorwaarden voor de Grafische Industrie van toepassing.

© 2011
Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen
te Amstelveen
Klik op de onderstaande link voor de voorwaarden
http://www.kvgo.nl/over-het-kvgo/leveringsvoorwaarden-2012/